Przejdź do treści

Partnerzy

PAIZ Konsulting Sp. z o.o., Polska, Koordynator

PAIZ Konsulting Sp. z o.o. od 1997 roku świadczy usługi szkoleniowe dla dorosłych osób uczących się oraz małych, średnich i dużych organizacji, koncentrując się na rozwiązaniach zwiększających poziom wiedzy i skuteczne wdrażanie zmian w zakresie umiejętności, zachowań i postaw zarówno na poziomie indywidualnym, jak i organizacyjnym. Do tej pory prawie 10 000 pracowników z Polski i innych krajów europejskich wzięło udział w wydarzeniach edukacyjnych realizowanych przez PAIZ.


Strukovna udruga djelatnika u upravljanju ljudskim resursima – Centar HR, Chorwacja

Profesjonalne Stowarzyszenie Pracowników Zarządzania Zasobami Ludzkimi – Centar HR, zostało założone w celu promowania rozwoju i poprawy HR jako marki, jej uznania na chorwackim rynku pracy, poprawy warunków pracy specjalistów HR, wzajemnych powiązań i edukacji. Poprzez swoją pracę umożliwia specjalistom HR ciągły rozwój i budowanie wysokiej jakości sieci kontaktów.


Fondazione Toscana Sostenibile Onlus, Włochy

Fondazione Toscana Sostenibile (FTS) jest organizacją non-profit założoną w 2002 roku przez osoby zainteresowane wykorzystaniem swojej wiedzy i umiejętności oraz doświadczeń zawodowych i politycznych w celu promowania zrównoważonych modeli rozwoju poprzez działalność badawczą i dyfuzję wiedzy.


ASOCIACIJA ZINIU EKONOMIXOS FORUMAS, Litwa

Knowledge Economy Forum (KEF) jest profesjonalną organizacją non-profit, zlokalizowaną w Wilnie, z ponad 50 członkami reprezentującymi różne obszary badań, innowacji i edukacji. KEF skupia polityków, przedstawicieli uniwersytetów, organizacji pozarządowych oraz przemysłu high-tech i działa jako think-tank/platforma dyskusyjna dla społecznego i ekonomicznego postępu kraju w zakresie innowacji, zrównoważonego rozwoju i edukacji.


EKOPOTENCJAŁ-PRZESTRZEŃ MOŻLIWOŚCI, Polska

Fundacja Ekopotencjał została utworzona w 2013 roku w celu realizacji działań na rzecz szeroko rozumianej edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i rozwoju. Tworzy ją grupa absolwentów Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy posiadają doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, turystyki i gospodarki przestrzennej.


UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY, Bułgaria

University of National and World Economy (UNWE) to państwowy uniwersytet założony w 1920 roku. Jest najstarszym, najbardziej prestiżowym i największym uniwersytetem ekonomicznym w Europie Południowo-Wschodniej, liderem w bułgarskim i europejskim szkolnictwie wyższym. Misją UNWE jest efektywne służenie społeczeństwu poprzez zapewnienie wysokiej jakości edukacji, badań, doradztwa i usług zgodnie z narodowymi strategiami i polityką, przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju regionu zgodnie z międzynarodowymi zasadami i standardami.