Przejdź do treści

Gospodarkę Bezodpadową

Przejście MŚP

Wprowadzenie modeli gospodarki bezodpadowej do MŚP i życia codziennego, aby skutecznie przyczynić się do przemian w zakresie zrównoważonego rozwoju

Zachęcanie liderów MŚP do rozpoczęcia transformacji w kierunku gospodarki bezodpadowej

Opracowanie polityk gospodarki bezodpadowej i planów działania w zakresie realizacji procesu transformacji oraz dawanie przykładu innym MSP

Zachęcanie liderów MŚP i partnerów projektu do stania się agentami zmiany w zakresie zrównoważonego rozwoju

Określenie kompetencji niezbędnych dla udanego przejścia MŚP do gospodarki bezodpadowej

Dostosowanie szkoleń dotyczących umiejętności w zakresie zrównoważonego rozwoju do potrzeb MŚP

Wspieranie organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego za pomocą materiałów szkoleniowych, przykładów najlepszych praktyk i narzędzi w celu dostosowania szkoleń z umiejętności potrzebnych do zrównoważonego rozwoju do potrzeb MŚP

pngwing.com (1)

GOSPODARKA CYRKULARNA

Czym jest gospodarka bezodpadowa?

Gospodarka cyrkularna to system obiegu zamkniętego skoncentrowany na eliminacji odpadów poprzez ponowne wykorzystanie, recykling i odnawianie sprzętu, produktów, maszyn i infrastruktury przez dłuższy czas. Gospodarka cyrkularna opiera się na trzech zasadach, których motorem jest projektowanie

  • eliminacja odpadów i zanieczyszczeń
  • utrzymanie produktów i materiałów w użyciu oraz
  • regeneracja systemów naturalnych

DLACZEGO 2GOOD2GO

Innowacyjne podejście i doświadczony zespół

Rezultaty Projektu

Dobre praktyki

Kompendium dobrych praktyk MŚP w zakresie przejścia nai gospodarkę bezodpadową

Polityki i plany działania

Portfolio polityk i planów działania krok po kroku na rzecz wprowadzenia modelu gospodarki bezodpadowej

Model kompetencyjny

Model kompetencji dla nowych miejsc pracy wymaganych przez MŚP dla transformacji gospodarki bezodpadowej

Platforma edukacyjna

Zasoby edukacyjne wspierające MŚP w udanym przejściu na gospodarkę bezodpadową

Warsztaty "Let’s Not Waste”

Warsztaty zostaną zorganizowane w celu umożliwienia międzynarodowej wymiany wiedzy w ramach partnerstwa oraz wsparcia przyjęcia modelu gospodarki bezodpadowej i wdrożenia zmian w organizacjach partnerskich.

6 krajowych spotkań informacyjnych

Krajowe spotkania informacyjne zostaną zorganizowane w Polsce, Włoszech, Bułgarii, Chorwacji i na Litwie w celu promowania dobrych praktyk, procesu transformacji do gospodarki bezodpadowej, nowo zdefiniowanych kompetencji i modułów edukacyjnych.

Partnerzy Projekt