Przejdź do treści

2Good2Go: Przejście MŚP na gospodarkę bezodpadową

2Good2Go to projekt finansowany ze środków Programu Erasmus+ w ramach akcji KA220-VET – Partnerstwa współpracy w kształceniu i szkoleniu zawodowym

Projekt jest wynikiem strategicznego partnerstwa 5 krajów europejskich, a jego celem jest wprowadzenie modeli gospodarki bezodpadowej do MŚP i życia codziennego oraz podjęcie działań skutecznie przyczyniających się do transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Cele projektu:

  • Zachęcenie liderów MŚP do rozpoczęcia procesu transformacji poprzez opracowanie Polityki Gospodarki Bezodpadowej oraz Planów Działań Wdrożeniowych dla swoich organizacji, a także ustanowienie przykładów dla innych MŚP.
  • Skatalogowanie i rozwinięcie kompetencji, niezbędnych do udanego przejścia do Gospodarki Bezodpadowej oraz zachęcenie ich do rozwoju jako agentów zmian w zakresie zrównoważonego rozwoju.
  • Wyposażenie dostawców VET w odpowiednie materiały szkoleniowe, przykłady najlepszych praktyk oraz narzędzia wspierające adaptację ich ofert szkoleniowych dla MŚP.

Główne grupy docelowe:

  • Liderzy, właściciele i menedżerowie MŚP
  • Edukatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego
  • Pracownicy Partnerów