Skip to content

2Good2Go: MVĮ ekonomikos be atliekų transformacija

2Good2Go – tai projektas, finansuojamas pagal „Erasmus+” programos KA220-VET veiksmą „Bendradarbiavimo partnerystės profesinio mokymo srityje”.

Projektas yra 5 Europos šalių strateginės partnerystės rezultatas, kuriuo siekiama diegti ekonomikos be atliekų modelius MVĮ ir kasdieniame gyvenime bei imtis veiksmų, kurie veiksmingai prisidėtų prie perėjimo prie tvarumo.

Projekto tikslai:

  • Skatinti MVĮ vadovus pradėti pertvarkos procesą ir parengti savo organizacijoms ekonomikos be atliekų politiką bei įgyvendinimo veiksmų planus ir parodyti pavyzdį kitoms MVĮ.
  • Kataloguoti ir ugdyti kompetencijas, būtinas sėkmingam perėjimui prie ekonomikos be atliekų, ir skatinti jų, kaip tvarumo pokyčių iniciatorių, vystymąsi.
  • Aprūpinti profesinio mokymo paslaugų teikėjus tinkama mokymo medžiaga, geriausios praktikos pavyzdžiais ir priemonėmis, padedančiomis pritaikyti jų mokymo pasiūlymus MVĮ.

Pagrindinės tikslinės grupės:

  • MVĮ vadovai, savininkai ir vadybininkai
  • Profesinio rengimo ir mokymo specialistai
  • Partnerių organizacijų darbuotojai