Skip to content

Partneriai

PAIZ Konsulting Sp. z o.o., Poland, Projekto koordinatorius

PAIZ Konsulting Sp. z o.o. nuo 1997 m. teikia mokymo paslaugas suaugusiems besimokantiesiems, mažoms, vidutinėms ir didelėms organizacijoms, daugiausia dėmesio skirdama sprendimams, kurie padeda didinti žinias ir veiksmingai įgyvendinti pokyčius, susijusius su įgūdžiais, elgsena ir požiūriais tiek individualiu, tiek organizaciniu lygmeniu. PAIZ suteikė paslaugas beveik 10 000 suaugusiųjų besimokančiųjų iš Lenkijos ir kitų Europos šalių, kurie dalyvavo jos organizuojamuose mokymo renginiuose.


Strukovna udruga djelatnika u upravljanju ljudskim resursima – Centar HR, Croatia

Žmogiškųjų išteklių vadybos darbuotojų profesinė asociacija – Centar HR, įkurta siekiant skatinti žmogiškųjų išteklių vadybos, kaip prekės ženklo, plėtrą ir tobulinimą, jos pripažinimą Kroatijos darbo rinkoje, žmogiškųjų išteklių vadybos profesijos tobulinimą, tarpusavio ryšį ir švietimą. Savo veikla ji sudaro sąlygas žmogiškųjų išteklių specialistams nuolat tobulėti ir kurti aukštos kokybės žmogiškųjų išteklių tinklą.


Fondazione Toscana Sostenibile Onlus, Italy

Fondazione Toscana Sostenibile (FTS) yra ne pelno siekianti organizacija, kurią 2002 m. įsteigė žmonės, suinteresuoti sutelkti savo disciplinas, profesinę ir politinę patirtį, kad skatintų tvaraus vystymosi modelius per mokslinių tyrimų veiklą ir žinių sklaidą.


ASOCIACIJA ZINIU EKONOMIXOS FORUMAS, Lithuania

Žinių ekonomikos forumas (ŽEF) – tai Vilniuje įsikūrusi profesionali ne pelno siekianti organizacija, vienijanti daugiau kaip 50 narių, atstovaujančių mokslinių tyrimų, inovacijų ir švietimo sritims. Žinių ekonomikos forumas vienija politikus, universitetų, nevyriausybinių organizacijų ir aukštųjų technologijų pramonės atstovus ir veikia kaip analitinis centras / diskusijų platforma, siekianti šalies visuomenės ir ekonomikos pažangos inovacijų, tvarumo ir švietimo srityse.


EKOPOTENCJAŁ-PRZESTRZEŃ MOŻLIWOŚCI, Poland

Fondas „Ekopotencjał” įkurtas 2013 m. siekiant įgyvendinti veiklą, skirtą plačiai suprantamam ekologiniam švietimui, aplinkosaugai ir plėtrai. Jį sudaro grupė Vroclavo universiteto Žemės ir aplinkos mokslų fakulteto absolventų, turinčių profesinės patirties aplinkosaugos, ekologinio švietimo, turizmo ir teritorijų valdymo srityse.


UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY, Bulgaria

Nacionalinės ir pasaulio ekonomikos universitetas (UNWE) yra valstybinis universitetas, įkurtas 1920 m. Tai seniausias, prestižiškiausias ir didžiausias ekonomikos universitetas Pietryčių Europoje, Bulgarijos ir Europos aukštojo mokslo lyderis. UNWE misija – veiksmingai tarnauti visuomenei teikiant kokybišką išsilavinimą, mokslinius tyrimus, konsultacijas ir paslaugas pagal nacionalines strategijas ir politiką, kartu remiant regiono plėtrą pagal tarptautines taisykles ir standartus.