Przejdź do treści

Projekt 2Good2Go wystartował!

  • przez

Projekt 2Good2Go jest wynikiem strategicznego partnerstwa 5 krajów europejskich, a jego celem jest wprowadzenie do MŚP i życia codziennego modeli gospodarki bezodpadowej oraz podjęcie działań skutecznie przyczyniających się do transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Podczas spotkania inauguracyjnego wszyscy partnerzy mieli okazję omówić wszystkie działania w ramach projektu i uzgodnić te najbliższe.