Продължете към съдържанието

Емисиите на CO2 от автомобилите намаляват в Европейския съюз

  • от

Данните на Европейската агенция по околна среда показват, че превозните средства в ЕС стават все по-екологични.

На 26 септември Европейската агенция за околна среда публикува последните данни за мобилността в рамките на Европейския съюз, Норвегия, Исландия и Обединеното кралство, като подчерта как средните емисии на CO2 от новите автомобили, регистрирани през 2020 г., са намалели с 12% в сравнение с предходната година.

Това се дължи главно на увеличаването на електрическите превозни средства. Въпреки трудностите на автомобилния пазар поради пандемията от COVID-19, общият брой на новите електрически превозни средства надхвърли един милион, утроявайки се в сравнение с 2019 г.

Това демонстрира ефективността на неотдавнашното въвеждане на по-амбициозни цели по отношение на емисиите на CO2, които засягат европейския автомобилен пазар. Също така се демонстрира ефекта от мерките, прилагани от отделните държави членки, които насърчават използването на превозни средства с нулево въздействие и инвестициите в инфраструктура за зареждане.

И накрая, анализът показва как действията на местно ниво допълват европейските мерки и как са необходими за осигуряване на ефективен преход към по-устойчиво бъдеще. Проектът TooGoodToGo бе създаден с тази цел: да се насърчи местния принос към екологичния преход.

Източник