Продължете към съдържанието

Емисиите на CO2 от автомобилите намаляват в Европейския съюз

  • от

Данните на Европейската агенция по околна среда показват, че превозните средства в ЕС стават все по-екологични. На 26 септември Европейската агенция за околна среда публикува последните данни за мобилността в рамките на Европейския съюз, Норвегия, Исландия и Обединеното кралство, като подчерта как средните емисии на… Прочетете повече »Емисиите на CO2 от автомобилите намаляват в Европейския съюз

Проектът 2Good2Go стартира!

  • от

Проектът 2Good2Go е резултат от стратегическо партньорство на 5 европейски държави. Целта на проекта е въвеждане на модели на икономика без отпадъци в МСП и ежедневието и да подпомогне дейностите, които допринасят ефективно за прехода към устойчивост. По време на първата среща по проекта, всички… Прочетете повече »Проектът 2Good2Go стартира!