Продължете към съдържанието

Проектът 2Good2Go стартира!

  • от

Проектът 2Good2Go е резултат от стратегическо партньорство на 5 европейски държави.

Целта на проекта е въвеждане на модели на икономика без отпадъци в МСП и ежедневието и да подпомогне дейностите, които допринасят ефективно за прехода към устойчивост.

По време на първата среща по проекта, всички партньори имаха възможност да обсъдят развитието на проекта и се договориха за следващите стъпки.