Продължете към съдържанието

Икономика без отпадъци

Трансформация на МСП

Запознаване на МСП с моделите на икономика без отпадъци и подпомагане на ефективния преход към устойчивост

Насърчаване на МСП да започнат процес на трансформация към икономика без отпадъци

Разработване на политики и планове за действие за прилагане на процеса на трансформация към икономика без отпадъци и представяне на добри практики на други МСП

Насърчаване на МСП и партньорите по проекта да станат агенти на промяната към устойчивост

Идентифициране на компетенциите, необходими за успешен преход на МСП към икономика без отпадъци

Подпомагане адаптирането на обучението към нуждите на МСП от умения за устойчиво развитие

Осигуряване на обучителни материали, примери за добри практики и инструменти за адаптиране на обучението към нуждите на МСП от умения за устойчиво развитие

pngwing.com (1)

Кръгова икономика

Какво е икономика без отпадъци?

Кръговата икономика е система със затворен цикъл, фокусирана върху елиминирането на отпадъците чрез повторно използване, рециклиране и обновяване на оборудване, продукти, машини и инфраструктура за по-дълъг период от време. Кръговата икономика е рамка от три принципа:

  • премахване на отпадъците и замърсяването
  • запазване на употребата на продукти и материали
  • регенериране на природни системи.

Защо 2Good2Go

Иновативен подход и опитни партньори

Резултати от проекта

Успешни примери

Компендиум с успешни примери за трансформация към икономика без отпадъци

Политики за внедряване

Портфолио от политики и планове за действие за въвеждане на икономически модел без отпадъци

Модел на компетенции

Модел на компетенции, необходими на МСП за трансформацията към модела на икономика без отпадъци

Платформа за обучение

Ресурси за обучение в подкрепа на МСП за успешен преход към икономика без отпадъци

"Let’s Not Waste” работилница

Целта на работилницата е насърчаване на транснационалния обмен на знания в рамките на партньорството и подпомагане приемането на модел на икономика без отпадъци и прилагането на промени в партньорските организации

6 Национални информационни дни

Национални информационни дни ще бъдат организирани в Полша, Италия, България, Хърватия и Литва за популяризиране на успешни истории, процеса на трансформация на икономика без отпадъци, дефинираните компетенции и разработените образователни ресурси

Партньори