Продължете към съдържанието

2Good2Go: Трансформация на МСП към икономика без отпадъци

2Good2Go е проект, финансиран от програма Еразъм+ по Дейност KA220-VET – Партньорства за сътрудничество в професионалното образование и обучение.

Проектът е резултат от стратегическо партньорство на 5 европейски държави, с цел да въведе модели на икономика без отпадъци в МСП и ежедневния живот и да подпомогне дейностите, които допринасят за ефективен преход към устойчивост.

Цели на проекта:

  • Да насърчи лидерите на МСП да започнат процес на трансформация чрез разработване на политики и планове за изпълнение на трансформацията към икономика без отпадъци в техните организации, както и да предостави добри практики за успешна трансформация на други МСП
  • Да каталогизира и развие компетенциите на лидери в МСП и партньорите по проекта, необходими за успешен преход към икономика без отпадъци, и да насърчи развитието им като агенти на промяна към устойчивост
  • Да осигури на доставчиците на професионално обучение и образование готови учебни материали, добри практики и инструменти в подкрепа на адаптирането на обучението към нуждите на МСП

Основни целеви групи на проекта:

  • Лидери, собственици и мениджъри на МСП
  • VET обучители
  • Служители в партньорските организации по проекта