Продължете към съдържанието

Резултати от проекта

Трансформация на МСП към икономика без отпадъци

Платформа за обучение „МСП без отпадъци“

Платформа за обучение, включваща модули за обучение за развитие на компетенции и описание на процеса, използван и валидиран от партньорите, за разработване на политики и планове за действие без отпадъци