Продължете към съдържанието

Инструмент за оценка на кръговостта в МСП

Ефективното прилагане на бизнес модел, който благоприятства кръговата икономика, не пренебрегва правилната оценка на собствената кръгова икономика. За да бъде ефективна, оценката на кръговостта се извършва по различен начин в зависимост от сектора, към който принадлежи дадена организация. Предложеният въпросник е разработен за МСП, произвеждащи продукти и услуги.